photo_2019-10-30_15-21-42

خیریه توانمند سازی ایتام توانفا (فاطمیه س)

مؤسسه خیریه توانفا (فاطمیه س) به عنوان یک سازمان مردمی و غیر دولتی، از ابتدای تأسیس، با تکیه بر کمک ها و مشارکت های مردمی به فعالیت پرداخته است.

از آنجا که گسترش کمی و بهبود کیفی خدمات توانفا، نیازمند تداوم حمایت های مردمی می باشد، این موسسه همواره تلاش می کند تا روش های مختلفی را برای اهدای کمک های مردمی به توانفا اتخاذ نماید.

از این رو، کلیه فعالیت های این بخش با تأکید بر شفافیت ، سهولت و پاسخگویی صورت می پذیرد و هر کمکی در هر اندازه و نوعی، در توانفا جایگاهی والا دارد. ما به داشتن گروهی از متخصصان امین، خلاق و وقف شده در این راه که با طیف وسیعی از تخصص و تجربه در این موسسه تلاش می نمایند، افتخار می کنیم.

موسسه توانفا (فاطمیه س) با ایجاد کارگروه های تخصصی جلب مشارکت، مددکاری و داوطلبان و با تمرکز بر بهبود حوزه های توانمندساز نیازمندان و ارزیابی نتایج به منظور اطمینان از کیفیت خدمت رسانی، به بهترین نحو ممکن به خانواده های ایتام و نیازمندان می پردازد.